>>ยินดีตัอนรับเข้าสู่เวบ NGOs cyber "เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ IT เพื่องานพัฒนา"


   รับข่าว ยกเลิก


เราเป็นใคร? เราคือ NGOs Cyber

     "Ngos Cyber"  เป็นชื่อทีมของเรา   ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ในสังกัดของมูลนิธิกระจกเงาสำนักงานกรุงเทพฯ  (มูลนิธิกระจกเงาก็คือหน่วยงาน NGO หน่วยงานหนึ่งในประเทศไทยที่ทำงานสังคมหลากหลายด้าน)  และเนื่องจากงานของเราที่ทำก็คือ การสนับสนุนงานทางด้านเทคโนโลยี เช่น Website, Graphic, VDO, Multimedia ฯลฯ ให้กับมูลนิธิกระจกเงาสำนักงานกรุงเทพฯ เป็นหลัก แล้วนอกจากนี้ยังรวมไปถึงรับทำงานด้านนี้ให้กับองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมอื่นๆ ด้วย

  

  
  
  
  
qrcode

 
ความก้าวหน้าด้านการแพทย์ยุคไอซีที

ความสามารถของเทคโนโลยีเครือข่าย ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถทำการผ่าตัดจากระยะไกล (telerobotic operation) เพื่อให้บริการด้านสาธารณะสุข เข้าถึงทุกท้องถิ่นในประเทศ

จากการที่ประเทศแคนาดา ได้ทำการผ่านตัดจากระยะไกลแบบข้ามประเทศ ภายใต้โครงการสาธารณะสุขทางไกล (telemedicine) ได้เป็นผลสำเร็จเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ ที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบัน โดยมีเทคโนโลยีด้านเครือข่ายและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ (Robotics) ที่นำมาผสมผสานกัน เพื่อบริการด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพแก่ประชาชน

ในการผ่าตัดนั้นความเที่ยงตรงและความนิ่งของศัลยแพทย์นั้น นับเป็นหัวใจสำคัญในการทำการผ่าตัดผู้ป่วย แต่ในปัจจุบันนี้ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการแพทย์ ที่ได้ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายประกอบกับหุ่นยนต์ เข้ามาเพื่อที่จะช่วยให้แพทย์ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2546 ที่ผ่านมานี้ทางโรงพยาบาลเซนต์โยเซฟในประเทศแคนาดา ได้มีการนำเทคโนโลยีการผ่าตัดจากระยะไกลมาใช้ สำหรับการผ่านตัดแบบเปิดแผลขนาดเล็ก (minimal-access surgery) ที่คณะศัลยแพทย์ อยู่ห่างจากโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดไกลถึง 250 ไมล์ และเป็นครั้งแรกสำหรับการผ่าตัดจากระยะไกลในประเทศแคนาดา ซึ่งต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ด้านการแพทย์ของโลก กับความสำเร็จและความก้าวหน้าด้านสาธารณะสุข

โดยการผ่าตัดในครั้งนั้นศัลยแพทย์ต้องควบคุมกลไก ของอุปกรณ์มือกลสามชิ้น ที่จำลองการทำงานจากการขยับของนิ้วมือศัลยแพทย์ในการผ่าตัด โดยด้านหน้าของแผงควบคุมนั้น จะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของมือกลไปทางซ้ายและขวา ตลอดจนควบคุมระบบกล้องที่จะให้ภาพที่ชัดเจนในระหว่างการผ่าตัด และตลอดระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมา ก็ได้มีการผ่าตัดจากระยะไกลด้วยหุ่นยนต์นี้ ในประเทศแคนาดาแล้วอีกหลายต่อหลายครั้ง และทางโรงพยาบาลเซนต์โยเซฟ ก็มีแผนที่จะขยายการผ่าตัดจากระยะไกลนี้ออกไปสำหรับอีก 2 โรงพยาบาล ในพื้นที่ห่างไกลภายในสิ้นปี 2546 นี้

สำหรับเบื้องหลังความสำเร็จของการผ่านตัดจากระยะไกลนั้น โซลูชันด้านระบบเครือข่ายที่มีความเสถียรและปลอดภัยนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโดยในกรณีโรงพยาบาลเซนต์โยเซฟนี้ ได้ใช้บริการด้านเครือข่ายส่วนตัวเสมือน หรือ Virtual Private Network, VPN จากบริษัทเบลล์แคนาดา ซึ่งนับว่าเป็นบริการการสื่อสารโทรคมนาคม ที่มีความปลอดภัยที่สุดในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างสำนักสาขาต่างๆ ขององค์กร

นอกจากนี้ความเสถียรและระบบสำรองของการสื่อสาร ก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากในการทำการผ่าตัดจากระยะไกลนี้ ดังนั้นคุณภาพของระบบที่จะมาใช้กับเทคโนโลยีด้านการแพทย์นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถควบคุมคุณภาพการให้บริการ ผ่านโครงข่ายหลักของเบลล์แคนาดาได้โดยในกรณีนี้ ได้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Multiprotocol Label Switch หรือ MPLS เพื่อที่จะรับประกันความเป็นส่วนตัว ของการเชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาล ที่วิ่งอยู่บนโครงข่ายหลักของเบลล์แคนาดา ซึ่งเป็นโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถที่จะรองรับการสลับเส้นทางในการส่งข้อมูล ในกรณีที่การเชื่อมต่อเกิดติดขัดขึ้น

และจากการผสานกันอย่างลงตัวของการบริการด้านโครงข่ายคุณภาพสูง สำหรับงานด้านสาธารณะสุขพร้อมกับแอพพิเคชันด้านการควบคุมกลไกของแขนกล จากระยะไกลเข้าด้วยกัน ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารรวมถึงเทคโนโลยีด้านไอพี ในการที่จะให้บริการสาธารณะสุขทางไกล ที่ระยะทางไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไป ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีด้านการแพทย์ สำหรับยุคศตวรรษที่ 21 เลยก็ว่าได้

สำหรับการใช้งานเทคโนโลยีในด้านการรักษาพยาบาล และการสาธารณะสุขในบ้านเรา ก็ได้มีการเติบโต และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง ก็ได้มีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลประวัติคนไข้ ไปจนถึงการจ่ายยาต่างๆ ซึ่งทำให้ลดขั้นตอนการทำงาน และคล่องตัวอย่างมาก โดยที่แพทย์ผู้ตรวจรักษา สามารถเข้าถึงข้อมูลคนไข้แบบออนไลน์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถตรวจสอบประวัติการใช้ยาของคนไข้ได้อีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้นด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ในการที่จะทำให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ และการรักษาพยาบาล ที่จะเปิดรับชาวต่างประเทศ เข้ามารักษาตัวในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการนำเงินตราต่างประเทศ เข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจของไทยอีกทางหนึ่ง และยังส่งผลถึงการท่องเที่ยวที่หน่วยงานหลายฝ่าย กำลังดำเนินงานในการรณรงค์ ให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าดูจากเม็ดเงินแล้ว ถือว่าการยกระดับการบริการด้านการแพทย์ และสาธารณะสุขให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสร้างให้ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์นั้น ควรถือเป็นกลยุทธ์หลักอันหนึ่ง ที่ภาครัฐและเอกชน ต้องช่วยกันสำหรับก้าวที่ยิ่งใหญ่ต่อไป

ที่มา:http://www.cisco.com/web/TH/technology/telerobotic.html

วันที่ 26 มีนาคม 2553


อ่าน 1 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 Belarc Advisor ที่ปรึกษาเรื่องสเปคคอมพิวเตอร์
 มารู้จักการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆ บน Adobe Photoshop CS (เวอร์ชัน 8) กันดีกว่า
 แนวโน้มภัยคุกคามไอทีปี 2552

-
ตรวจสอบชื่อDomain Name (โดเมนเนม) ที่ท่านต้องการได้ (ระบุชื่อโดเมนแล้วคลิกตรวจสอบ)
www. All .com .net .org .info

 

   รับจดโดเมนเนม 
      -โดเมนละ 500 บาทต่อปี 
      และบริการ Hosting 
      -ราคาเริ่มต้นที่ 1000 บาทต่อปี
                         ดูรายละเอียด>>

 

   ยูทูบเพิ่มทูลส์แปลภาษาคำบรรยายคลิป 
คุณสมบัติสุดคูลอันหนึ่งของยูทูบ (YouTube) ก็คือ การที่มันสามารถรวบรวมคอนเท็นต์ที่เป็นคลิปวิดีโอจากหลากหลายประเทศ และวัฒนธรรมไว้ในที่เดียว อีกทั้งยังเป็นเสิร์ชเอ็นจิ้นอันดับสองของโลกที่ให้ความหมายได้มากกว่าข้อ ความ เพราะเป็นวิดีโอ อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายดังกล่าวยังหมายถึง ความแตกต่างทางด้านภาษาที่ทั่วโลกมีอยู่มากกว่า 300 ภาษาอีกด้วย แม้จะดูคลิปได้ แต่ก็อาจจะยังฟังไม่รู้เรื่อง เพราะยูทูบก็ไม้ได้รู้ไปทุกภาษา แต่ปัญหาดังกล่าวกำลังได้รับการแก้ไขแล้ว
   iPhone 5 น่าใช้กว่าเดิม แต่ไม่ตื่นเต้น!!! 
ไอโฟน 5 (iPhone 5) เปิดตัวแล้วเมื่อคืนนี้ตามวันเวลาบ้านเรา ซึ่งมีคุณสมบัติการทำงานต่างๆ มากมายตรงกับข่าวลือที่ออกมา ไม่ว่าจะเป็น หน้าจอ 4 นิ้ว เชื่อมต่อ 4G LTE โพรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้น คอนเน็คเตอร์ใหม่ที่เล็กลง (Lightning) และสนับสนุน iOS 6 แต่ไม่มีวลียอดฮิตที่สตีฟ จอบส์ชอบใช้เวลานำเสนอผลิตภัณฑ์นั่นก็คือ "one more thing" คงมีเพียงแค่หูฟังที่ออกแบบใหม่ (earpods) และไม่มี NFC ฟีเจอร์ที่สมาร์ทโฟนคู่แข่งรายสำคัญต่างใช้เป็นจุดแข็งในการแข่งขัน

   www.mirror.or.th 
   www.siamvolunteer.com 
   www.happyhospital.org 
   www.backtohome.com 
   www.com4child.org 
   www.notforsale.in.th 
   www.read4thai.org 
   www.thaiitwatch.org 
   www.stop-childbegging.org 
   www.memloss.org 


หน้าหลัก | ผลงาน | บริการของเรา | Support | เกี่ยวกับ | ติดต่อ | FAQ | IT News

Ngos Cyber : เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02-973-2236 ถึง 7 Fax : 02-973-2236 ต่อ 109 Email : ngoscyber@mirror.or.th


@2008 ngoscyber.mirror.or.th All rights reserved Web hosting